MAM Feeding Spoons & Cover

Attribute:

SKU :

สี

Share

 
 

คำแนะนำในการใช้งาน
- ก่อนใช้ทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่น และน้ำยาล้างขวดนม
- ไม่ควรใช้กับอาหารที่ร้อนจัดเกิน 40 องศา

คำเตือน
- ตรวจสอบก่อนและหลังการใช้งาน ว่ามีการเสื่อมหรือเสียหายหรือไม่
- ห้ามต้ม หรือ นึ่งที่อุณหภูมิเกิน 65 องศา
 


 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้