หนังสือนิทานเด็ก Mask Books - Farm Faces(copy)

Attribute:

SKU : 766728

นิทานเด็กเล็ก ให้เด็กๆสนุกกับเสียงของผู้เล่า ที่เปลี่ยนไปพร้อมกับหน้ากากรูปต่างๆ สำหรับเด็กแรกเกิด-3 ขวบ

Share

Categories : Baby Development Baby Book

Share

Hold this mask book up to your face and pretend to be the different farm animals.  Babies will laugh out loud as they mimic the sounds these animals make.

Product Features
  • Ages: Birth to 3 years
Product Specifications
  • Brand: iBaby
  • Measures approximately 6.50 x 0.75 x 6.50 inches.