MOBY - Gauze Pad (50 Pads x 3 pk)

Attribute:

SKU : 8858971509686 [x3] / 501517

Size 2" x 2"

Share

Share

1) ทําจากฝ้ายแท้ 100%ปราศจากสารเรืองแสง
2) ผลิตตามมาตรฐานอังกฤษ และผ่านการอบฆ่าเชื้อ ด้วยความร้อน สะอาดปลอดภัย
3) ใช้แล้วทิ้ง
4) พับปลาย ใช้ง่ายไม่รุ่ย
5) เช็ดทําความสะอาดฟัน ลิ้น และกระพุ้งแก้ม

 


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy