MOBY - Gauze Pad (50 Pads x 3 pk)

Attribute:

SKU : 8858971509686 [x3] / 501517

Size 2" x 2"

Share

Share

1) ทําจากฝ้ายแท้ 100%ปราศจากสารเรืองแสง
2) ผลิตตามมาตรฐานอังกฤษ และผ่านการอบฆ่าเชื้อ ด้วยความร้อน สะอาดปลอดภัย
3) ใช้แล้วทิ้ง
4) พับปลาย ใช้ง่ายไม่รุ่ย
5) เช็ดทําความสะอาดฟัน ลิ้น และกระพุ้งแก้ม