Kidsme Food Feeder Multi-purpose Rack

Attribute:

SKU :

สี

Share

Share

รายละเอียดสินค้า

- ออกแบบมาให้ง่ายต่อการเก็บรักษา สามารถพับเก็บได้

- ห่วงจับด้านบน ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการย้ายที่ตั้งแม้มีอุปกรณ์อื่นตาก หรือแขวนอยู่

- สามารถใช้ตั้ง หรือตากที่ป้อนอาหารเด็กแบบซิลิโคนได้มากถึง 5 ชิ้น

- ขาตากแบบเป็นหมุนรอบแกน สามารถใช้ตากอุปกรณ์ของใช้สำหรับเด็กได้หลากหลาย

- แผ่นรองถูกออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำส่วนเกินที่อาจไหลหกลงพื้นในขณะใช้งาน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy