OXO GG LockTop Containers 3.8 cups white

Attribute:

SKU : 719812031774

Share

Share

  • ใช้เก็บอาหาร หรือผักผลไม้
  • ฝาล็อคแน่นมาก ของเหลวจึงไม่หก
  • ทุกชิ้นถอดออกมาล้างได้
  • ยางซิลิโคน สามารถถอดออกมาล้างได้สะดวก และไม่ทำให้ยืด หรือ ย้วยได้