nhinhile123

nhinhile123

ผู้เยี่ยมชม

Nhinhilanchi@gmail.com

  tại sao chọn mai để chưng ngày tết (91 อ่าน)

1 ธ.ค. 2566 14:00

<h1 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"> </h1>


<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">giả dụ muốn hỏi trong lịch sử Trung Hoa c&oacute; những loại hoa n&agrave;o được người ta ưa th&iacute;ch nhất, đ&aacute;p &aacute;n cứng c&aacute;p sẽ c&oacute; hoa mai. Ng&agrave;y nay, trong những loại hoa được chọn l&agrave;m quốc hoa, tiếng tăm to nhất vẫn l&agrave; hoa mai. C&oacute; thể đề cập, </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">vuon mai vang dep nhat viet nam</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> đ&atilde; trở th&agrave;nh một tượng trưng thi&ecirc;n nhi&ecirc;n cho phẩm c&aacute;ch của d&acirc;n tộc Trung Hoa.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Mai l&agrave; loại c&acirc;y c&oacute; nguồn gốc trong khoảng Trung Hoa, quả mai (mơ) c&oacute; gi&aacute; trị d&ugrave;ng một mực. Nhưng trong lịch sử trồng trọt bốn ng&agrave;n năm trước, mai cốt yếu c&oacute; trị gi&aacute; l&agrave;m cảnh. Ngo&agrave;i nơi xuất xứ l&agrave; Tứ Xuy&ecirc;n, c&aacute;c v&ugrave;ng như n&uacute;i La Ph&ugrave; thuộc v&ugrave;ng Đại Dữu Lĩnh của thức giấc Quảng Đ&ocirc;ng, n&uacute;i C&ocirc; sơn tại T&acirc;y Hồ, Vũ Xương, đều l&agrave; những nơi tăng trưởng mạnh.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Mai c&oacute; trị gi&aacute; thưởng ngoạn rất cao, thời cổ, từ những văn nh&acirc;n nho sĩ, tới người d&acirc;n th&ocirc;ng thường, ai cũng th&iacute;ch trồng mai, hoặc l&agrave;m chậu cảnh, hoặc l&agrave;m vườn c&acirc;y. Hoa kinh n&oacute;i: &ldquo;Mai l&agrave; vật qu&yacute; trong dương gian, cho d&ugrave; l&agrave; người tr&iacute; hay nguời ngu, người hiền t&agrave;i hay k&eacute;m cỏi, ko người n&agrave;o ko h&acirc;m mộ hương thơm của n&oacute;, n&ecirc;n cho n&oacute; l&agrave; thanh cao. Trước đ&acirc;y trong những khun vườn, ch&ugrave;a chiền, thường d&ugrave;ng những gốc mai gi&agrave; gầy guộc, c&agrave;nh l&aacute; khẳng kheo để t&ocirc; điểm&rdquo;. Ngay ở thời Tống đ&atilde; c&oacute; hai văn nh&acirc;n y&ecirc;u mai như tri kỷ. Họa sĩ Tống B&aacute; Nh&acirc;n đ&atilde; viết cuốn &ldquo;Mai hoa hỷ thần phả&rdquo;, tổng cộng vẽ trăm bức hoa mai, thần th&aacute;i mỗi bức một kh&aacute;c, đều c&oacute; ti&ecirc;u đề v&agrave; phụ th&ecirc;m một b&agrave;i ngũ ng&ocirc;n tuyệt c&uacute;. Thi nh&acirc;n L&acirc;m B&ocirc; thời Tống chưa từng lập gia đ&igrave;nh, nơi ở trồng mai nu&ocirc;i hạc, &ldquo;lấy mai l&agrave;m vợ, lấy hạc l&agrave;m con&rdquo;, từ đ&oacute; đ&atilde; viết ra một tuyệt b&uacute;t để đời truyền tụng vẺ đẹp của mai &ndash; &ldquo;Sơn vi&ecirc;n tiểu mai&rdquo; (c&acirc;y mai nhỏ trong vườn tr&ecirc;n n&uacute;i), trong ấy c&oacute; c&acirc;u &ldquo;Sơ ảnh ho&agrave;nh t&agrave; thủy thanh thiển, &aacute;m hương ph&uacute; động ho&agrave;ng h&ocirc;n&rdquo; (nghĩa: B&oacute;ng c&agrave;nh mai thưa đ&acirc;m nghi&ecirc;ng nghi&ecirc;ng tr&ecirc;n d&ograve;ng nước trong v&agrave; cạn, m&ugrave;i hương thoang thoảng lan tỏa trong b&oacute;ng ho&agrave;ng h&ocirc;n), được người ta cho rằng đ&atilde; lột tả được vẻ đẹp truyền thần của hoa mai. Người xưa thưởng thức mai, ch&uacute; trọng tới vẻ &ldquo;gầy guộc khẳng khiu&rdquo; v&agrave; &ldquo; c&agrave;nh gi&agrave; thế lạ&rdquo;. Trước đ&acirc;y người ta c&ograve;n quan niệm rằng mai c&oacute; &ldquo;tứ qu&yacute;&rdquo;: &ldquo;qu&yacute; &iacute;t ko qu&yacute; nhiều, qu&yacute; gi&agrave; ko qu&yacute; non, qu&yacute; gầy ko qu&yacute; b&eacute;o, qu&yacute; ẩn t&agrave;ng kh&ocirc;ng qu&yacute; bộc lộ&rdquo;, tức thị những c&acirc;y mai h&atilde;n hữu, gi&agrave;, mảnh mai, c&oacute; nụ l&agrave; những c&acirc;y c&oacute; trị gi&aacute; thưởng ngoạn cao nhất.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">&ldquo;Hoa K&iacute;nh&rdquo; gọi mai l&agrave; &ldquo;vật qu&yacute; trong thi&ecirc;n hạ&rdquo;, c&ograve;n viết rằng mai &ldquo;quỳnh cơ ngọc tốt, vật ngoại giai nh&acirc;n, quần phương l&atilde;nh tụ&rdquo; (xương giết bằng quỳnh bằng ngọc, l&agrave; giai nh&acirc;n ngo&agrave;i sự vật, l&agrave; l&atilde;nh tụ của c&aacute;c lo&agrave;i hoa). V&igrave; vậy, </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">mai v&agrave;ng ở bến tre</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> thường được d&ugrave;ng để v&iacute; với người đẹp, hoặc thường c&oacute; can hệ đến phụ nữ. C&aacute;c vở kịch, tiểu thuyết thời Nguy&ecirc;n Minh gọi n&ocirc; t&igrave; l&agrave; &ldquo;Mai Hương&rdquo;, &ldquo;mai hương&rdquo; phần đ&ocirc;ng l&agrave; những thiếu nữ xinh đẹp, giống như những c&agrave;nh mai c&oacute; nụ chớm nở đang tỏa hương; những c&agrave;nh hoa mai mỏng mảnh gầy yếu, lại giống như th&acirc;n phận gặp rộng r&atilde;i s&oacute;ng gi&oacute;. Tranh c&aacute;t tường c&oacute; &ldquo;tr&uacute;c mai song hỷ&rdquo;, l&agrave; h&igrave;nh vẽ tr&uacute;c, mai v&agrave; hai con chim hỉ tước, tr&uacute;c l&agrave; chống, mai l&agrave; vợ, sử dụng để ch&uacute;c ph&uacute;c t&acirc;n h&ocirc;n.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Xem th&ecirc;m: </span>https://vuonmaihoanglong.com/lua-chon-chau-mai-dep/

<div> </div>

171.225.185.48

nhinhile123

nhinhile123

ผู้เยี่ยมชม

Nhinhilanchi@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้