BRAINY BABY/123

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : PTDVD30054

สำหรับเด็ก  2-5 ปี ช่วยในการเรียนรู้เรื่องตัวเลขเบื้องต้น

Share

Share

 
 
สื่อการสอนพัฒนาสมองและประสาทสัมผัสของเด็กผ่านรูปภาพ, การพูดและเสียงเพลงประกอบ โดยได้รับรางวัล  “Top Videos Of The Year” จากหนังสือ “Parenting Magazine” 

ช่วยในการเรียนรู้ทักษะที่สำคัญเช่น การสื่่อสาร, เหตุและผล และการพัฒนาภาษา และดึงดูดความสนใจของเด็กๆและทารกผ่านทางภาพที่สะดุดตา, สีหน้าท่าทาง, จังหวะและดนตรี รวมถึงเกมซ่อนหาต่างๆ