หนังสือ พร้อมของเล่นประกอบการเรียนรู้ Junior Groovies - In The Wild

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 768166

เรียนรู้เรื่องราวเฉพาะด้านในหนังสือ พร้อมหุ่นจำลองของเล่น ให้ความรู้และเสริมสร้างจินตนาการ เหมาะสำหรับเด็ก 3-5 ขวบ

Share

Share

Kids take a trip through time as they discover the wild world of dinosaurs!  This series engages young kids with a fictional story that explores the book's topic, while educating them with age-appropriate fact sidebars, and includes fun toy replicas for hours of imaginative play and learning!

WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.
คำเตือน ของเล่น ชิ้นส่วนขนาดเล็ก ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ

Product Features
  • Protected by U.S. Patent # 6,079,748
  • Ages 3 and up

Package Contents
  • Chunky book (with story and fact sidebars)
  • 10 toy dinosaur replicas
  • Store toys in spine of book
  • Ages 3 and up
Product Specifications
  • Brand: Jr. Groovies
  • Recommended for ages 3 to 5.
  • Measures approximately 9.25 x 1.50 x 6.25 inches.