ผ้าห่อตัวเนื้อมัสลินแบมบู Mela Bamboo Swaddle 3 pack - Aden+Anais

AD9201 / 010908

ผ้าห่อตัวเด็กอ่อน เนื้อมัสลินแบมบู แพ็ค 3 ชิ้น ขนาด 120x120 cm

Share

Share

 

Our silky soft muslin swaddle blanket combines breathability and versatility with oh-so-soft viscose made from bamboo, making it the most luxurious fabric to use on your baby’s delicate skin. And, as if off-the-charts softness isn’t enough, the silky soft swaddle can also be used as a stroller cover, burp cloth, nursing cover and more.

Created by a mom on a mission to comfort babies in the best way possible while making parents’ lives simpler, our award-winning original swaddle continues to set the standard worldwide.