ชุดเรียนรู้อักษร ABC - My ABC Kit

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 693495

ให้เด็กเรียนรู้ ABC อย่างเพลิดเพลินในหลายรูปแบบ ประกอบด้วย อักษรแม่เหล็กทั้ง พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก, พัซเซิลตัวอักษร, แผ่นการ์ดเล่นเกมจับคู่ และสติกเกอร์

Share

Share

Now I’m Reading! is a proven step-by-step program that guides beginning readers from their first read-along book to the excitement of independent reading. Learning the letters and the sounds they make is the first step to learning to read.

This prequel to the Now I'm Reading! series includes everything your child will need to learn the alphabet, all packed in a sturdy wooden case with a handle. With a magnetic write-on/wipe-off board, letter magnets, puzzles, memory match games, and a parent guide filled with tips and tricks, learning the alphabet has never been so fun and easy!

Product Features
  • Ages: 3 to 6
Package Contents
  • Magnetic write-on/wipe-off board w/ marker
  • 26 uppercase letter magnets
  • 26 lowercase letter magnets
  • 26 alphabet puzzles
  • 21 memory match game cards
  • 50 stickers
  • Parent guide
  • Wooden storage case with carry handle
Product Specifications
  • Brand: Now I'm Readin