พัซเซิล Giant Floor Puzzle - At the Zoo

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 693433

พัซเซิลจำนวน 35 ชิ้น เมื่อต่อแล้วจะมีผืนใหญ่ ขนาด 2 x 3 ฟุต สำหรับเด็ก 3 ขวบขึ้นไป

Share

Share

With so much more than just lions and tigers and bears, kids will love assembling this giant floor puzzle to see all the adorable zoo animals come to life! When the puzzle is completed, they can use the key on the back of the box for some seek-and-find fun to find all the animals at the zoo! This 35-piece puzzle is made of thick recycled materials and printed with eco-friendly inks.

Product Features
  • Earth-friendly, made from recycled materials and eco-friendly inks.
  • Puzzle measures 2 feet by 3 feet!
  • Ages: 3 and up
Package Contents
  • 35-piece puzzle
  • Reusable, carry-along storage box
Product Specifications
Brand: green start
Measures approximately 11.00 x 3.00 x 10.00 inches.