PUZZLE จิ๊กซอว์ ตัวต่อ


9865

พัซเซิลแรกๆของเด็กๆ มี 4 ชิ้นต่อภาพ พร้อมมีตุ่มจับ ง่ายต่อการวางและเอาออก เหมาะสำหรับการแนะนำน้องๆให้รู้จักและมีกำลังใจในการเล่นพัซเซิลตั้งแต่เล็ก เสริมทักษะการบังคับมือ และการมีสมาธิ

THB 595 ฿ 595

9858

พัซเซิลแรกๆของเด็กๆ มี 4 ชิ้นต่อภาพ พร้อมมีตุ่มจับ ง่ายต่อการวางและเอาออก เหมาะสำหรับการแนะนำน้องๆให้รู้จักและมีกำลังใจในการเล่นพัซเซิลตั้งแต่เล็ก เสริมทักษะการบังคับมือ และการมีสมาธิ

THB 595 ฿ 595

2542

พัซเซิลจับคู่ตัวเลขให้เท่ากับภาพจำนวน หากไม่ถูกจะต่อไม่เข้าเอง Self-correcting ให้เด็กๆหัดเรียนรู้ด้วยตนเอง ตัวเลข 1-20 มาพร้อมกล่องไม้สำหรับเก็บอย่างดี

THB 795 ฿ 795

4327

พัซเซิลสำหรับเด็กเล็ก แต่ละชิ้นที่เป็นรูปสัตว์จะมีผ้า หรือ พื้นผิวที่มี texture แตกต่างกัน

THB 595 ฿ 595

4328

พัซเซิลสำหรับเด็กเล็ก แต่ละชิ้นที่เป็นรูปสัตว์จะมีผ้า หรือ พื้นผิวที่มี texture แตกต่างกัน

THB 595 ฿ 595

9366

พัซเซิลเด็กเล็ก รูปละ 4 ชิ้น x 4 รูปในแผ่นเดียว มาพร้อมกรอบไม้อย่างดีช่วยให้ต่อง่ายขึ้น จำนวนชิ้นรวม 16 ชิ้น เหมาะเป็นจิ๊กซอชิ้นแรก

THB 550 ฿ 550

0528

ท้าทายให้เด็กต่อรูปร่างให้เข้ากับ pattern แยกแยะสี แยกแยะแบบ แยกแยะและแมชชิ่งรูปร่าง ส่งเสริมการเรียนรู้การออกแบบ การสร้าง แมชชิ่ง สี รูปร่าง hand-eye coordination และ motor skills ด้วย

THB 1,095 ฿ 1,095

9367

พัซเซิลเด็กเล็ก รูปละ 4 ชิ้น x 4 รูปในแผ่นเดียว มาพร้อมกรอบไม้อย่างดีช่วยให้ต่อง่ายขึ้น จำนวนชิ้นรวม 16 ชิ้น เหมาะเป็นจิ๊กซอชิ้นแรก

THB 550 ฿ 550

690456

พัซเซิลไม้ ของเล่นเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็ก 2 ขวบขึ้นไป

THB 590 ฿ 590

692153

พัซเซิลจำนวน 35 ชิ้น เมื่อต่อแล้วจะมีผืนใหญ่ ขนาด 2 x 3 ฟุต สำหรับเด็ก 3 ขวบขึ้นไป

THB 790 ฿ 790

003719

พัซเซิลจำนวน 100 ชิ้น เมื่อต่อแล้วจะมี ขนาด 23 x 16 นิ้ว สำหรับเด็ก 6 ขวบขึ้นไป

THB 790 ฿ 790

4230

ชุดพับและตัดกระดาษแล้วนำมาประดิษฐ์เป็นชิ้นส่วน 3 มิติ ไม่ต้องใช้กาว แต่ละหน้าหากพับและตัดตามรูป และนำมาต่อกัน จะได้ชิ้น 3 มิติเองอัตโนมัติ

THB 225 ฿ 225

5167

ดินน้ำมัน Non-toxic 4 สี (4 ถ้วยแยกกัน) พร้อมฝาปิด เก็บง่าย พร้อมอุปกรณ์

THB 895 ฿ 895

5548

มาพร้อมอุปกรณ์ครบชุดเพื่อประดิษฐ์และตกแต่งที่คาดผมเองได้ 2 อัน แต่ละอันกลับด้านได้ 2 ด้าน (double sided)

THB 350 ฿ 350

9071

เหมาะสำหรับเป็นจิ๊กซอชิ้นแรกของเด็กๆ ทำจากไม้คุณภาพดี สีที่ปลอดภัยกับเด็กเล็ก ต่อง่าย ไม่หลุดง่าย สีสันสดใส รูปภาพดึงดูดความสนใจของเด็ก ทนทาน เป็นชิ้นใหญ่ 12 ชิ้น

THB 395 ฿ 395

JBM116

สำหรับเด็กๆที่เพิ่งหัดเล่นจิ๊กซอใหม่ๆ ชุด 24 ชิ้นนี้ จะช่วยส่งเสริมทักษะเพิ่มได้อย่างดี ทำจากไม้ที่มีคุณภาพ สีที่ปลอดภัยกับเด็ก ต่อง่าย ไม่หลุดง่าย ทนทาน

THB 595 ฿ 595

JBM117

สำหรับเด็กๆที่เพิ่งหัดเล่นจิ๊กซอใหม่ๆ ชุด 24 ชิ้นนี้ จะช่วยส่งเสริมทักษะเพิ่มได้อย่างดี ทำจากไม้ที่มีคุณภาพ สีที่ปลอดภัยกับเด็ก ต่อง่าย ไม่หลุดง่าย ทนทาน

THB 595 ฿ 595

693136

พัซเซิลจำนวน 60 ชิ้น เมื่อต่อแล้วจะมีผืนใหญ่ ขนาด 2 x 3 ฟุต สำหรับเด็ก 5 ขวบขึ้นไป

THB 790 ฿ 790

693129

พัซเซิลจำนวน 60 ชิ้น เมื่อต่อแล้วจะมีผืนใหญ่ ขนาด 2 x 3 ฟุต สำหรับเด็ก 5 ขวบขึ้นไป

THB 790 ฿ 790

692160

พัซเซิลจำนวน 60 ชิ้น เมื่อต่อแล้วจะมีผืนใหญ่ ขนาด 2 x 3 ฟุต สำหรับเด็ก 5 ขวบขึ้นไป

THB 790 ฿ 790

693433

พัซเซิลจำนวน 35 ชิ้น เมื่อต่อแล้วจะมีผืนใหญ่ ขนาด 2 x 3 ฟุต สำหรับเด็ก 3 ขวบขึ้นไป

THB 790 ฿ 790

690036

พัซเซิลจำนวน 35 ชิ้น เมื่อต่อแล้วจะมีผืนใหญ่ ขนาด 2 x 3 ฟุต สำหรับเด็ก 3 ขวบขึ้นไป

THB 790 ฿ 790

690005

พัซเซิลจำนวน 35 ชิ้น เมื่อต่อแล้วจะมีผืนใหญ่ ขนาด 2 x 3 ฟุต สำหรับเด็ก 3 ขวบขึ้นไป

THB 790 ฿ 790

003153

พัซเซิล 12 ชิ้นในกล่องไม้ สำหรับเด็ก 2 ขวบขึ้นไป

THB 790 ฿ 790

693143

พัซเซิล 12 ชิ้นในกล่องไม้ สำหรับเด็ก 2 ขวบขึ้นไป

THB 790 ฿ 790

003160

พัซเซิล 12 ชิ้นในกล่องไม้ สำหรับเด็ก 2 ขวบขึ้นไป

THB 790 ฿ 790

692184

จิ๊กซอว์ พัซเซิลไม้ ของเล่นเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็ก 3 ขวบขึ้นไป

THB 590 ฿ 590

690654

จิ๊กซอว์ พัซเซิลไม้ ของเล่นเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็ก 3 ขวบขึ้นไป

THB 590 ฿ 590

693181

จิ๊กซอว์ พัซเซิลไม้ ของเล่นเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็ก 2 ขวบขึ้นไป

THB 590 ฿ 590

692177

มินิจิ๊กซอว์ พัซเซิลไม้ ของเล่นเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็ก 2 ขวบขึ้นไป

THB 590 ฿ 590