PUZZLE จิ๊กซอว์ ตัวต่อ


005984

สอนให้เด็กๆ เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ตัวอักษร ABC ทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ เรียนรู้คำศัพท์

THB 590 ฿ 590

005997

สอนให้เด็กๆ เข้าใจตัวเลขและการนับเลข 1-10 พร้อมกับฝึกจับคู่ภาพและจำนวนตัวเลข

THB 590 ฿ 590

006004

จิ๊กซอว์ไม้เรื่องสี จำนวน 12 คู่ สามารถสอนให้เด็กๆ รู้จักสีต่างๆ พร้อมกับฝึกจับคู่สีและคำศัพท์

THB 590 ฿ 590

006059

ในกล่องจะมีภาพจิ๊กซอว์ไดโนเสาร์ตั้งแต่ 2-6 ชิ้น/ภาพ สามารถฝึกสมาธิและความอดทน

THB 590 ฿ 590

006028

จิ๊กซอว์ไม้เรื่องการเรียงลำดับเหตุการณ์ จำนวน 10 เหตุการณ์

THB 590 ฿ 590

006073

ในกล่องจะมีภาพจิ๊กซอว์สัตว์ตั้งแต่ 2-6 ชิ้น/ภาพ สามารถฝึกสมาธิและความอดทน

THB 590 ฿ 590

005991

สามารถสอนให้เด็กๆ เข้าใจคำตรงข้าม พร้อมกับเรียนรู้คำศัพท์ ฝึกสมาธิและความจำ

THB 590 ฿ 590

006066

ในกล่องจะมีภาพจิ๊กซอว์สัตว์ในฟาร์มตั้งแต่ 2-6 ชิ้น/ภาพ สามารถฝึกสมาธิและความอดทน

THB 590 ฿ 590

006042

ในกล่องจะมีภาพจิ๊กซอว์แมลงตั้งแต่ 2-6 ชิ้น/ภาพ สามารถฝึกสมาธิและความอดทน

THB 590 ฿ 590

006165

สามารถสอนให้เด็กๆ รู้จักขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และสามารถเรียงลำดับขนาดได้

THB 590 ฿ 590

003900

ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ 25 ชิ้น (5 ส่วนหัวรูปสัตว์, เสื้อ 10 ชิ้น, กางเกง 10 ชิ้น)

THB 790 ฿ 790

003917

ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ 24 ชิ้น (8 heads , 8 tops , 8 bottoms)

THB 790 ฿ 790

9865

พัซเซิลแรกๆของเด็กๆ มี 4 ชิ้นต่อภาพ พร้อมมีตุ่มจับ ง่ายต่อการวางและเอาออก เหมาะสำหรับการแนะนำน้องๆให้รู้จักและมีกำลังใจในการเล่นพัซเซิลตั้งแต่เล็ก เสริมทักษะการบังคับมือ และการมีสมาธิ

THB 595 ฿ 595

9858

พัซเซิลแรกๆของเด็กๆ มี 4 ชิ้นต่อภาพ พร้อมมีตุ่มจับ ง่ายต่อการวางและเอาออก เหมาะสำหรับการแนะนำน้องๆให้รู้จักและมีกำลังใจในการเล่นพัซเซิลตั้งแต่เล็ก เสริมทักษะการบังคับมือ และการมีสมาธิ

THB 595 ฿ 595

2542

พัซเซิลจับคู่ตัวเลขให้เท่ากับภาพจำนวน หากไม่ถูกจะต่อไม่เข้าเอง Self-correcting ให้เด็กๆหัดเรียนรู้ด้วยตนเอง ตัวเลข 1-20 มาพร้อมกล่องไม้สำหรับเก็บอย่างดี

THB 795 ฿ 795

4327

พัซเซิลสำหรับเด็กเล็ก แต่ละชิ้นที่เป็นรูปสัตว์จะมีผ้า หรือ พื้นผิวที่มี texture แตกต่างกัน

THB 595 ฿ 595

4328

พัซเซิลสำหรับเด็กเล็ก แต่ละชิ้นที่เป็นรูปสัตว์จะมีผ้า หรือ พื้นผิวที่มี texture แตกต่างกัน

THB 595 ฿ 595

9366

พัซเซิลเด็กเล็ก รูปละ 4 ชิ้น x 4 รูปในแผ่นเดียว มาพร้อมกรอบไม้อย่างดีช่วยให้ต่อง่ายขึ้น จำนวนชิ้นรวม 16 ชิ้น เหมาะเป็นจิ๊กซอชิ้นแรก

THB 550 ฿ 550

0528

ท้าทายให้เด็กต่อรูปร่างให้เข้ากับ pattern แยกแยะสี แยกแยะแบบ แยกแยะและแมชชิ่งรูปร่าง ส่งเสริมการเรียนรู้การออกแบบ การสร้าง แมชชิ่ง สี รูปร่าง hand-eye coordination และ motor skills ด้วย

THB 1,095 ฿ 1,095

9367

พัซเซิลเด็กเล็ก รูปละ 4 ชิ้น x 4 รูปในแผ่นเดียว มาพร้อมกรอบไม้อย่างดีช่วยให้ต่อง่ายขึ้น จำนวนชิ้นรวม 16 ชิ้น เหมาะเป็นจิ๊กซอชิ้นแรก

THB 550 ฿ 550

690456

พัซเซิลไม้ ของเล่นเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็ก 2 ขวบขึ้นไป

THB 590 ฿ 590

691446

พัซเซิลไม้ ของเล่นเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็ก 1.5 ขวบขึ้นไป

THB 590 ฿ 590

692153

พัซเซิลจำนวน 35 ชิ้น เมื่อต่อแล้วจะมีผืนใหญ่ ขนาด 2 x 3 ฟุต สำหรับเด็ก 3 ขวบขึ้นไป

THB 790 ฿ 790

003702

พัซเซิลจำนวน 100 ชิ้น เมื่อต่อแล้วจะมี ขนาด 23 x 16 นิ้ว สำหรับเด็ก 6 ขวบขึ้นไป

THB 790 ฿ 790

003719

พัซเซิลจำนวน 100 ชิ้น เมื่อต่อแล้วจะมี ขนาด 23 x 16 นิ้ว สำหรับเด็ก 6 ขวบขึ้นไป

THB 790 ฿ 790

003405

พัซเซิลจำนวน 100 ชิ้น เมื่อต่อแล้วจะมี ขนาด 23 x 16 นิ้ว สำหรับเด็ก 6 ขวบขึ้นไป

THB 790 ฿ 790

003412

พัซเซิลจำนวน 100 ชิ้น เมื่อต่อแล้วจะมี ขนาด 23 x 16 นิ้ว สำหรับเด็ก 6 ขวบขึ้นไป

THB 790 ฿ 790

4230

ชุดพับและตัดกระดาษแล้วนำมาประดิษฐ์เป็นชิ้นส่วน 3 มิติ ไม่ต้องใช้กาว แต่ละหน้าหากพับและตัดตามรูป และนำมาต่อกัน จะได้ชิ้น 3 มิติเองอัตโนมัติ

THB 225 ฿ 225

5167

ดินน้ำมัน Non-toxic 4 สี (4 ถ้วยแยกกัน) พร้อมฝาปิด เก็บง่าย พร้อมอุปกรณ์

THB 895 ฿ 895

5548

มาพร้อมอุปกรณ์ครบชุดเพื่อประดิษฐ์และตกแต่งที่คาดผมเองได้ 2 อัน แต่ละอันกลับด้านได้ 2 ด้าน (double sided)

THB 350 ฿ 350