Mask

3DMASK

แนบหน้ามากกว่า อากาศภายนอกเข้ามาได้น้อยกว่า ปลอดภัยกว่า คุณภาพตัวนี้เทียบเท่า KN95 ของเกาหลี 1 กล่อง มี 5 ชิ้น

THB 225 ฿ 225
THB 199 ฿ 199 -12%

(More style avaliable)

8858132 / 8859263

ผ้าผ่านการทดแล้วว่าสามารถกรองและดัดจับอนุภาคได้ถึง 0.3 ไมครอน ไม่มีสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสามารถใช้ได้แม้กระทั่งเด็กแรกคลอด

 
THB 109 ฿ 109

(More style avaliable)

QD-mask

ป้องกันแบคทีเรีย ลดการแพร่กระจายของไวรัส เป็น 2-Ply Mask เพื่อการป้องกันที่ดีกว่า มีช่องตรงกลางไว้สำหรับใส่ filter เมื่อต้องการใช้ มีหลาย size สำหรับเด็ก 2 ปี - ผู้ใหญ่

 
THB 380 ฿ 380

(More style avaliable)