เข็มขัดรัดสะโพกหลังคลอด Hip Fitt

Attribute:

SKU : 8859027 400612

ดูแลใส่ใจสะโพกของคุณแม่หลังคลอดให้กลับคืนสู่ขนาดก่อนตั้งครรภ์ด้วย HIP FITT ​สามารถใช้ควบคู่กับ BELLY FIITT ได้เพื่อลดรอบลำตัวและสะโพกในเวลาเดียวกัน

Share

Share

 
ดูแลใส่ใจสะโพกของคุณแม่หลังคลอดให้กลับคืนสู่ขนาดก่อนตั้งครรภ์ด้วย HIP FITT
สามารถใช้ควบคู่กับ BELLY FIITT ได้เพื่อลดรอบลำตัวและสะโพกในเวลาเดียวกัน

  • เพื่อให้ผลดีที่สุด ควรใส่ HIP FITT ทันทีหลังคลอด และใส่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8-10สัปดาห์
  • รัดรอบสะโพกอย่างนุ่มนวลเพื่อให้สะโพกเล็กลงเท่ากับขนาดก่อนตั้งครรภ์
  • สวมใส่สบายได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
  • ยืดหยุ่น มีส่วนผสมของผ้าฝ้าย ระบายอากาศได้ดี
  • 49% โพลีเอสเตอร์ , 21% ไนล่อน, 15% ค็อตต้อน, 15% อีลานเทน
ขนาด
ฟรีไซส์ สามารถใช้กับรอบสะโพกสูงสุด 52นิ้ว

วิธีใช้ HipFitt
พันสายยาวรอบลำตัวโดยให้อยู่ระดับเดียวกับสะโพก

Wrap the long band around the hips.
  
ดึงสายรัดทั้งสองข้างมาทางด้านหน้า
และแปะติดบนสายรัดยาว
 
Pull the side straps forward and attach them to the
front band.
  
จัดและปรับความกระชับที่ต้องการ
 
Adjust the belt as needed for maximum comfort.