Babyzen YOYO+ Insect Shield 6+

Attribute:

SKU : 3760222219761

ตาข่ายกันแมลงของ Babyzen YOYO+ เฉพาะ 6+ เท่านั้น

Share

Share

Babyzen YOYO+ Insect Shield 6+
ตาข่ายกันแมลงของ Babyzen YOYO+ เฉพาะ 6+ เท่านั้น โดยมั่นใจว่ายุงและแมลงจะอยู่ห่างจากลูกน้อย ด้วยการป้องกันแบบ 100% อากาศถ่ายเทสะดวก ติดตั้งง่าย

** ใช้สำหรับรถเข็นเด็ก Babyzen รุ่น YOYO+ 6+ เท่านั้น