Babyzen YOYO+ Insect Shield 6+

Attribute:

SKU : 3760222219761

ตาข่ายกันแมลงของ Babyzen YOYO+ โดยเฉพาะ ป้องกันแบบ 100% อากาศถ่ายเทสะดวก ติดตั้งง่าย ใช้สำหรับรถเข็นเด็ก Babyzen รุ่น YOYO+ 6+ เท่านั้น

Share

 

BABYZEN YOYO Mosquito Nets 6+

ตาข่ายกันแมลงของ Babyzen YOYO+ เฉพาะ 6+ เท่านั้น โดยมั่นใจว่ายุงและแมลงจะอยู่ห่างจากลูกน้อย ด้วยการป้องกันแบบ 100% อากาศถ่ายเทสะดวก ติดตั้งง่าย

ใช้สำหรับรถเข็นเด็ก Babyzen รุ่น YOYO+ 6+ เท่านั้น

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้