KIDSME ชุดชามสุญญากาศและช้อนป้อนอาหารแบบแสดงอุณหภูมิ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

ชามสุญญากาศ สามารถดูดติดกับโต๊ะได้บนพื้นผิวเรียบทุกชนิด สีที่ปลายช้อนจะซีดลง เมื่ออาหารมีอุณหภูมิมากกว่า 40 องศา

สี

Share

Share

– เหมาะกับเด็กอายุตั้งแต่ 9 เดือนเป็นต้นไป
– 1 เซ็ท ประกอบด้วย ชามสุญญากาศ และ ช้อนแสดงอุณภูมิ
– ชามสุญญากาศ สามารถดูดติดกับโต๊ะได้บนพื้นผิวเรียบทุกชนิด
– สีที่ปลายช้อนจะซีดลง เมื่ออาหารมีอุณหภูมิมากกว่า 40 องศา
– เพื่อสุขอนามัยที่ดี สามารถนำไปต้ม นึ่ง ลวกได้ (ยกเว้นบริเวณซิลิโคนดูด เนื่องจากจะทำให้ยางเสื่อมสภาพ)