หมายเลขพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
กมลวรรณ ดุรงค์ดำรงชัย ALP010088094 Alphafast-ems Apr 25, 2019 042019000092
Charida Huels ALP010088107 Alphafast-ems Apr 25, 2019 042019000094
อภิชญา RB768121139TH ไปรษณีย์ไทย Apr 25, 2019 042019000093
รุจิรา ALP010088216 Alphafast-ems Apr 24, 2019 042019000088
ต่อเกียรติ หอทอง ALP010088246 Alphafast-ems Apr 24, 2019 042019000089
พัชรินทร์ พาหิรัญ EW399881054TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 24, 2019 042019000090
จาราวี แสงโพธิ์ EW399881108TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 24, 2019 042019000091
ปิยพร จิตร์สง่า SKMT000420937 Kerry-ems Apr 23, 2019 042019000085
อมร (หนึ่ง) ทิพย์อำไพกุล ALP010088231 Alphafast-ems Apr 23, 2019 042019000087
ณิชพัณณ์ ALP010088213 Alphafast-ems Apr 23, 2019 042019000086
บ.ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) แผนกออกแบบ ALP010088197 Alphafast-ems Apr 23, 2019 042019000084
พลอยพิมพ์ ปันใหม่ EW399880941TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 23, 2019 042019000083
ฉัตราพร เจริญปั้นทอง ALP010088205 Alphafast-ems Apr 23, 2019 042019000082
รุ่งทิวา ไตรศิวะกุล EW399878214TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 22, 2019 042019000079
นงคราญ ประอินทร์ RB768121142TH ไปรษณีย์ไทย Apr 22, 2019 042019000080
สุชัญษา สุขนันตพงศ์ SKMT000419911 Kerry-ems Apr 20, 2019 042019000077
ชุติรัตน์ ชัยประเสริฐ RB768121213TH ไปรษณีย์ไทย Apr 20, 2019 042019000078
จิราภรณ์ ผิดน้อย SKMT000419565 Kerry-ems Apr 19, 2019 042019000074
วีรัตน์ ส้มทอง SKMT000419560 Kerry-ems Apr 19, 2019 042019000070
มรกต ธรรมรัตน์วิภาค TH0143HEHW36 Flash Express-ems Apr 19, 2019 042019000072
บ.ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) SKMT000419562 Kerry-ems Apr 19, 2019 042019000071
สถิตภัค อัศวราชันย์ ALP010087951 Alphafast-ems Apr 19, 2019 042019000076
สุพิณดา ผ่องเคหา ALP010087911 Alphafast-ems Apr 19, 2019 042019000075
Napat ALP010088011 Alphafast-ems Apr 18, 2019 042019000068
สุวิมล สุ่มใจยา ALP010088009 Alphafast-ems Apr 18, 2019 042019000069
ปรารถนา ปะสิ่งชอบ EW399878090TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 18, 2019 042019000073
Lalita Ngernprasertsri ALP010088078 Alphafast-ems Apr 18, 2019 042019000067
กิตติภพ มาเปี่ยม ALP010088038 Alphafast-ems Apr 18, 2019 042019000064
แทน สติภา EW399877616TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 18, 2019 042019000065
หทัยรัตน์ คุณวิรามกุล ALP010088036 Alphafast-ems Apr 18, 2019 042019000062
thichamporn eaidkong RB768121156TH ไปรษณีย์ไทย Apr 18, 2019 042019000063
นัฏฐาศิริ วัจฉลพงษ์ RB768121553TH ไปรษณีย์ไทย Apr 18, 2019 042019000066
ธัญวรินทร์ ทิพย์ดำรงค์กุล SKMT000418577 Kerry-ems Apr 17, 2019 042019000054
อภิวัฒน์ ภู่แย้ม SKMT000418573 Kerry-ems Apr 17, 2019 042019000053
อัคคฤทธิ์ กิตติโชติทรัพย์ SKMT000418579 Kerry-ems Apr 17, 2019 042019000050
วดี ภุชชงค์ SKMT000418567 Kerry-ems Apr 17, 2019 042019000060
บริษัท บุลเล็ทมาสเตอร์ จำกัด SKMT000418595 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 17, 2019 042019000059
Wisoot EW399877219TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 17, 2019 042019000049
รสรินทร์ แก้วอ่วม EW399877094TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 17, 2019 042019000052
สุธิดา ดิษฐปัญญา EW399877182TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 17, 2019 042019000055
พัชรินทร์ ตะต้องใจ EW400107161TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 17, 2019 042019000058
กัญรินทร์ แก้วขจร EW399877222TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 17, 2019 042019000061
สาริศา กาญจนา SKMT000417160 Kerry-ems Apr 11, 2019 042019000047
อัคคฤทธิ์ กิตติโชติทรัพย์ ALP010088023 Alphafast-ems Apr 10, 2019 042019000046
Sujinda Kuptanurak ALP010088021 Alphafast-ems Apr 10, 2019 042019000045
Kannikar SKMT000416174 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 09, 2019 042019000040
กัณณภัค นันทประดากร ALP010088046 Alphafast-ems Apr 09, 2019 042019000043
ปรารถนา ปะสิ่งชอบ EW399876876TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 09, 2019 042019000044
ลัทธพร จิรรัชตาภรณ์ RB768121584TH ไปรษณีย์ไทย Apr 09, 2019 042019000042
กมลวรรณ คณานุรักษ์ EW399876880TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 09, 2019 042019000041
ชื่อลูกค้า : กมลวรรณ ดุรงค์ดำรงชัย
Tracking number : ALP010088094
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000092
ชื่อลูกค้า : Charida Huels
Tracking number : ALP010088107
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000094
ชื่อลูกค้า : อภิชญา
Tracking number : RB768121139TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000093
ชื่อลูกค้า : รุจิรา
Tracking number : ALP010088216
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000088
ชื่อลูกค้า : ต่อเกียรติ หอทอง
Tracking number : ALP010088246
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000089
ชื่อลูกค้า : พัชรินทร์ พาหิรัญ
Tracking number : EW399881054TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000090
ชื่อลูกค้า : จาราวี แสงโพธิ์
Tracking number : EW399881108TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000091
ชื่อลูกค้า : ปิยพร จิตร์สง่า
Tracking number : SKMT000420937
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000085
ชื่อลูกค้า : อมร (หนึ่ง) ทิพย์อำไพกุล
Tracking number : ALP010088231
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000087
ชื่อลูกค้า : ณิชพัณณ์
Tracking number : ALP010088213
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000086
ชื่อลูกค้า : บ.ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) แผนกออกแบบ
Tracking number : ALP010088197
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000084
ชื่อลูกค้า : พลอยพิมพ์ ปันใหม่
Tracking number : EW399880941TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000083
ชื่อลูกค้า : ฉัตราพร เจริญปั้นทอง
Tracking number : ALP010088205
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000082
ชื่อลูกค้า : รุ่งทิวา ไตรศิวะกุล
Tracking number : EW399878214TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000079
ชื่อลูกค้า : นงคราญ ประอินทร์
Tracking number : RB768121142TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000080
ชื่อลูกค้า : สุชัญษา สุขนันตพงศ์
Tracking number : SKMT000419911
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000077
ชื่อลูกค้า : ชุติรัตน์ ชัยประเสริฐ
Tracking number : RB768121213TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000078
ชื่อลูกค้า : จิราภรณ์ ผิดน้อย
Tracking number : SKMT000419565
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000074
ชื่อลูกค้า : วีรัตน์ ส้มทอง
Tracking number : SKMT000419560
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000070
ชื่อลูกค้า : มรกต ธรรมรัตน์วิภาค
Tracking number : TH0143HEHW36
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000072
ชื่อลูกค้า : บ.ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Tracking number : SKMT000419562
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000071
ชื่อลูกค้า : สถิตภัค อัศวราชันย์
Tracking number : ALP010087951
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000076
ชื่อลูกค้า : สุพิณดา ผ่องเคหา
Tracking number : ALP010087911
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000075
ชื่อลูกค้า : Napat
Tracking number : ALP010088011
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000068
ชื่อลูกค้า : สุวิมล สุ่มใจยา
Tracking number : ALP010088009
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000069
ชื่อลูกค้า : ปรารถนา ปะสิ่งชอบ
Tracking number : EW399878090TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000073
ชื่อลูกค้า : Lalita Ngernprasertsri
Tracking number : ALP010088078
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000067
ชื่อลูกค้า : กิตติภพ มาเปี่ยม
Tracking number : ALP010088038
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000064
ชื่อลูกค้า : แทน สติภา
Tracking number : EW399877616TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000065
ชื่อลูกค้า : หทัยรัตน์ คุณวิรามกุล
Tracking number : ALP010088036
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000062
ชื่อลูกค้า : thichamporn eaidkong
Tracking number : RB768121156TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000063
ชื่อลูกค้า : นัฏฐาศิริ วัจฉลพงษ์
Tracking number : RB768121553TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000066
ชื่อลูกค้า : ธัญวรินทร์ ทิพย์ดำรงค์กุล
Tracking number : SKMT000418577
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000054
ชื่อลูกค้า : อภิวัฒน์ ภู่แย้ม
Tracking number : SKMT000418573
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000053
ชื่อลูกค้า : อัคคฤทธิ์ กิตติโชติทรัพย์
Tracking number : SKMT000418579
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000050
ชื่อลูกค้า : วดี ภุชชงค์
Tracking number : SKMT000418567
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000060
ชื่อลูกค้า : บริษัท บุลเล็ทมาสเตอร์ จำกัด
Tracking number : SKMT000418595
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000059
ชื่อลูกค้า : Wisoot
Tracking number : EW399877219TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000049
ชื่อลูกค้า : รสรินทร์ แก้วอ่วม
Tracking number : EW399877094TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000052
ชื่อลูกค้า : สุธิดา ดิษฐปัญญา
Tracking number : EW399877182TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000055
ชื่อลูกค้า : พัชรินทร์ ตะต้องใจ
Tracking number : EW400107161TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000058
ชื่อลูกค้า : กัญรินทร์ แก้วขจร
Tracking number : EW399877222TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000061
ชื่อลูกค้า : สาริศา กาญจนา
Tracking number : SKMT000417160
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000047
ชื่อลูกค้า : อัคคฤทธิ์ กิตติโชติทรัพย์
Tracking number : ALP010088023
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000046
ชื่อลูกค้า : Sujinda Kuptanurak
Tracking number : ALP010088021
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000045
ชื่อลูกค้า : Kannikar
Tracking number : SKMT000416174
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000040
ชื่อลูกค้า : กัณณภัค นันทประดากร
Tracking number : ALP010088046
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000043
ชื่อลูกค้า : ปรารถนา ปะสิ่งชอบ
Tracking number : EW399876876TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000044
ชื่อลูกค้า : ลัทธพร จิรรัชตาภรณ์
Tracking number : RB768121584TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000042
ชื่อลูกค้า : กมลวรรณ คณานุรักษ์
Tracking number : EW399876880TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000041